Udgivelser / Ordet blev kød

Ordet blev kød

12 stykker for kirkeorgel

 
Af Jesper Fink-Jensen (2020)
Hæfte på 40 sider i A4-format
ISMN: 979-0-9001853-0-3
Pris 35 kr. + forsendelse
Benyt venligst kontaktformularen i menuen foroven,
hvis du ønsker at købe noden.

Noden er også tilgængelig via www.amazon.com
E-bog: ASIN: B08CHMZ78C
Paperback: ISBN: 9798664424515
 
Indledning

Den traditionelle engelske julegudstjeneste ”Nine Lessons and Carols” er i Danmark kendt under navnet ”De ni læsninger”, idet tilføjelsen ”and Carols” (dvs. ”og julesange”) dermed udelades fra titlen. Denne gudstjenesteform består oprindeligt af en vekslen mellem oplæsning af ni bibelsteder og afsyngelsen af salmer eller korsatser, der henviser til disse ni læsninger. Gudstjenesten indledes med en række orgelpræludier, og afsluttes med et postludium.

I Danmark følges hver læsning ikke altid af en julesang, som den engelske titel angiver. Navnlig hvis der ikke medvirker et kor, anvender man i stedet instrumentale indslag efter nogen af læsningerne. De tolv orgelstykker i denne samling er skrevet til dette formål, og dækker de fleste tekstudvalg, der bruges i den forbindelse.

Orgelstykkerne hører sammen med de læsninger som de gengiver, og kan derfor bruges på følgende måder:

1. Som præludier, postludier eller musikalske indslag i ”De ni læsninger”. De respektive bibelsteder er angivet i noden.

2. Som præ- og postludier på de søndage, hvor deres respektive læsning hører til. Hvor det er muligt, er den relevante søndag angivet i noden. Bemærk at enkelte ikke hører til advent og jul, fordi kronologien for ”De ni læsninger” er en anden end for evangelielæsningerne i kirkeåret.

3. Som ét samlet programmusikalsk værk med gennemgående temaer, der leder lytteren gennem bibelhistorien fra verdens begyndelse, hvor ”Ordet var Gud” (Johs 1:1), til Jesu fødsel hvor ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” (Johs 1:14).

Stykkerne er musikalske fantasier, der skal danne grundlag for lytterens egen refleksion over bibelstederne. Citater fra velkendte julesalmer kunne nemt gå i vejen for den frie billeddannelse, der er værkets intention. De anvendte melodier er derfor ikke traditionelle koralmelodier, men temaer hvis karakter svarer til bibelstedet. På denne måde håber jeg at stykkerne kan hjælpe lytteren til en fornyet undren over og genopdagelse af julens budskab, der jo hører til kristendommens mest velkendte fortællinger.

I satserne ”V. Marias lovsang” og ”X. Fra Himlen højt kom budskab her” bruges melodien til folkevisen ”Ich kumm aus fremden Landen her”. Det er den melodi som Martin Luther oprindeligt brugte til sine salmetekster ”Fra Himlen højt…” og ”Fra Himlen kom en engel klar”, og hvis versefødder N.F.S. Grundtvig brugte i sin gendigtning ”Det kimer nu til julefest”.

Mange af de engelske Christmas carols er gamle folkeviser, der først blev accepteret i den anglikanske gudstjeneste i slutninger af 1800-tallet. Den livfuldhed som vi i dag finder i disse engelske julesange, var derfor også til stede i Luthers musik ved reformationens start. Anvendelsen af melodien til ”Ich kumm aus fremden…” er derfor et vidnesbyrd om et muligt musikalsk slægtskab mellem ”De ni læsninger” og musikken fra den lutherske reformation.
 
Jesper Fink-Jensen, juli 2020
 
 
  
 
"Har man ikke kor – og er kirken i disse Corona-tider for lille til fællessang – kommer denne publikation med orgelstykker, der lægger sig op ad De 9 læsninger, lige til tiden [...] Meget pædagogisk er hver sats forsynet med en tempobetegnelse, registreringsforslag, tekstcitat med bibelreference og angivelse af, hvilke dage i kirkeåret satsen kan tænkes anvendt til."
 
Jette Plougheld
Organist.org, okt. 2020