Udgivelser / Vejen til Golgata
 Vejen til Golgata
En påskepassion


Af Jesper Fink-Jensen (2020)
Hæfte på 68 sider i A4-format
Illustration: Annette Nielsen
ISMN: 979-0-9001853-4-1
Pris 40 kr. + forsendelse
Benyt venligst kontaktformularen i menuen foroven,
hvis du ønsker at købe noden.

Noden er også tilgængelig via www.amazon.com
 
Denne musikalske passion beskriver Kristi lidelseshistorie: Hans vandring ad Via Dolorosa (”Smertens Vej”), korsfæstelse og fordømmelse, samt den angrende røver, Kristi død og officerens bekendelse.

De seks satser anvender kompositionsteknikker som jeg har fundet egnede til at beskrive disse begivenheder: Johannes Brahms' episke heltemod, Olivier Messiaens uudgrundelighed, Steve Reichs pågåenhed, Arvo Pärts mysticisme samt nogle elementer af Gérard Griseys spektralisme.

Værket er skrevet til det ensemble, som var tilgængeligt langfredag 2020. På grund af Covid19-nedlukningerne var det dog ikke muligt at opføre musikken før langfredag 2022.

Musikken er skrevet for blandet kor, strygekvartet og keyboard, og jeg foreslår, at fjerde sats synges af en solosopran. Der er enkeltstemmer til alle instrumenter i bilag 1, herunder en version af anden og femte sats arrangeret for solo keyboard.

Dette gør det muligt at opføre værket med følgende besætninger:

1. Det fulde ensemble af kor, strygekvartet og keyboard
2. Kor og keyboard alene.
3. Kor, violin 1, violoncello og keyboard.

I sidstnævnte tilfælde bør keyboardet spille arrangementet for solo keyboard i femte sats for at skabe en lyd, der minder om det fulde ensemble.

I bilag 2 findes værkets tekster på både dansk og engelsk, noteret i modstående kolonner, så det er nemt at sammenligne de to versioner. Det har været nødvendigt med en vis sproglig frihed, derfor er teksternes indhold ikke helt ens, men forhåbentlig poetisk tilfredsstillende på deres egne betingelser.

Jesper Fink-Jensen, januar 2023
 
 
 
“En interessant komposition,
der skaber et originalt resultat”
 
Dr Martin Ellerby
VCM Exams
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvirkende på indspilningen:
 
Sopran: Helle Visti Jensen
Violin:    Helianne Blais,
              Molly Kaagard
Cello:     Cecillie Hyldgaard,
              Vera Kaagaard
 
Medlemmer af
Sorø Underholdningskor
 
Musikalsk ledelse og orgel:
Jesper Fink-Jensen